Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

CP có KLGD cao nhất

Tên công ty Giá trị
(tỷ VND)
KL (CP) % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 306,58 16.307.400 3,98 0,98 18.800 950 5,32
POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 195,12 14.242.600 2,44 1,02 13.700 200 1,48
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 166,14 11.995.700 1,34 0,90 13.850 - -
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 264,75 11.511.000 29,85 11,78 23.000 350 1,54
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 292,82 14.145.700 5,79 0,52 20.700 800 4,02
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 375,85 12.528.400 - - 30.000 100 0,33
GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex 143,32 6.824.600 0,32 0,12 21.000 400 1,94
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 117,62 7.260.800 0,36 0,33 16.200 200 1,25
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 192,21 9.262.900 0,23 0,01 20.750 100 0,48
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 243,09 7.322.100 4,96 2,63 33.200 700 2,15
VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 204,84 8.412.400 0,60 - 24.350 -600 -2,41
SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 101,39 7.566.200 3,58 - 13.400 400 3,07
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 218,08 10.026.800 0,35 0,53 21.750 350 1,63
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 111,03 9.654.700 2,49 0,02 11.500 350 3,13
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 139,68 5.304.800 37,79 92,81 26.330 130 0,49
HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 26,44 4.258.200 0,44 0,34 6.210 50 0,81
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 156,47 6.148.300 4,95 0,22 25.450 600 2,41
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 110,30 5.166.100 53,76 53,76 21.350 350 1,66
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 125,22 4.807.000 0,90 1,89 26.050 -550 -2,07
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 141,06 6.368.400 16,85 2,91 22.150 550 2,54

Cập nhật lúc Thứ Tư 21/09/2022 03:30 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi