Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VNG Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 396,67 4,70 - 10.400 50 0,48
TCO Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải -16,98 0,60 - 10.250 50 0,49
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 15,47 - - 10.000 50 0,50
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 15,03 75,81 6,75 79.200 400 0,50
HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 50,38 1,82 - 18.650 100 0,53
SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 6,20 4,17 0,39 17.200 100 0,58
TRA Công ty Cổ phần Traphaco 13,87 87,43 1,39 96.000 600 0,62
TVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 13,75 - - 31.800 200 0,63
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 8,06 11,83 4,57 46.000 300 0,65
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 66,35 2,35 - 15.150 100 0,66
LGL Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 67,97 - - 5.840 40 0,68
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 15,80 65,85 30,57 113.300 800 0,71
TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 22,92 41,86 - 39.500 300 0,76
KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO 28,26 0,07 0,79 65.000 500 0,77
TMS Công ty Cổ phần Transimex 7,82 63,41 0,71 65.400 500 0,77
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 16,72 37,58 26,59 75.800 600 0,79
NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 7,94 - - 19.000 150 0,79
TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 10,44 19,25 57,65 31.500 250 0,80
SAV Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 5,52 - - 18.400 150 0,82
VID Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 6,78 - - 6.900 60 0,87

Cập nhật lúc Thứ Tư 21/09/2022 03:30 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi