Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VTB Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - - - - 63,25 11.900 350 3,03
VNG Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 0,01 900 4,70 - 490,77 10.400 50 0,48
VCF Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa - - - - 3.160,61 246.000 -900 -0,37
TVT Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP 0,03 1.000 35,62 - 312,54 32.850 350 1,07
TTB Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ - - - - - 4.500 20 0,44
TSC Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ - - - - - 6.270 10 0,15
TMT Công ty Cổ phần Ô tô TMT 0,02 1.100 8,54 - 308,75 18.000 -50 -0,28
TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 0,03 700 41,86 - 147,00 39.500 300 0,76
TCO Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải - 100 0,60 - 89,32 10.250 50 0,49
SHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam - - - - 1.223,75 27.600 - -
S4A Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A - - - - 722,72 35.000 - -
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 0,04 1.700 2,57 2,45 2.368,47 21.150 400 1,92
PTL Công ty Cổ phần Victory Capital - - - - - 7.760 -90 -1,15
PNC Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - - - - 52,69 9.900 405 4,26
PJT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex - - - - - 9.820 -180 -1,80
PGC Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 0,01 700 25,55 - 520,32 19.500 500 2,63
ORS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 0,03 2.000 0,11 - 1.251,60 12.900 -100 -0,77
LCG Công ty Cổ phần Lizen 0,01 1.000 0,04 - 989,98 10.750 150 1,41
LBM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 0,02 500 34,07 - 327,48 44.450 850 1,94
ITD Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong - 200 0,20 - 104,39 10.350 250 2,47
ICT Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện - - - - 554,08 17.300 - -
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 0,01 200 1,67 1,55 1.267,36 29.500 650 2,25
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 0,04 2.300 0,36 0,33 3.424,03 16.200 200 1,25
GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế - - - - - 11.000 - -
GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh 0,08 2.000 0,89 0,37 1.114,11 39.000 -250 -0,64


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi