Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
PLP Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê -0,06 -8.000 0,23 3,96 249,85 7.510 10 0,13
KMR Công ty Cổ phần Mirae -0,03 -6.900 - 7,79 86,60 4.050 -40 -0,98
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật -0,17 -8.600 0,20 1,40 1.935,54 20.600 400 1,98
HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP -0,12 -7.800 1,01 1,45 7.973,33 14.950 400 2,74
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 -0,12 -6.100 0,55 2,76 531,97 20.300 900 4,63
TPC Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng -0,05 -5.000 - 100,00 116,45 10.200 - -
TLD Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long -0,03 -5.100 - 6,02 213,27 5.900 150 2,60
PTC Công ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL -0,07 -6.900 - 5,49 166,13 10.500 250 2,43
KHP Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa -0,06 -6.100 - 1,85 283,44 10.000 - -
KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO -0,39 -6.100 0,07 0,79 4.174,04 65.000 500 0,77
HID Công ty Cổ phần Halcom Vietnam -0,04 -6.800 1,04 4,80 202,30 5.460 10 0,18
TMP Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ -0,26 -4.600 29,72 91,87 1.919,59 56.700 500 0,88
TCD Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải -0,07 -5.500 0,87 1,44 1.447,70 13.250 -50 -0,38
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh -0,33 -4.000 - 0,60 0,01 83.900 1.600 1,94
PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa -0,25 -3.900 6,50 7,10 3.128,67 62.500 1.500 2,45
IBC Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings -0,06 -3.300 - 1,37 487,12 19.000 -100 -0,53
HPX Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát -0,12 -4.700 0,01 0,27 2.907,99 25.800 - -
HII Công ty Cổ phần An Tiến Industries -0,03 -4.100 0,48 3,79 252,36 6.990 90 1,30
GMH Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị -0,07 -4.600 0,39 6,43 126,46 15.400 - -
GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành -0,12 -3.000 1,47 23,10 214,33 40.900 400 0,98
VPI Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest -0,23 -3.900 0,08 0,55 6.310,68 60.000 300 0,50
VPH Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng -0,03 -3.500 0,47 2,53 391,11 8.490 190 2,28
PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận -0,31 -2.800 31,75 32,31 - 113.000 1.000 0,89
TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên -0,03 -3.200 0,65 1,00 480,31 9.810 40 0,40
TCL Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng -0,11 -3.100 0,71 8,13 471,65 35.200 - -


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi