Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
SHI Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà -0,03 -2.000 - 0,52 1.098,51 15.000 50 0,33
NHH Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội -0,02 -1.600 0,09 1,57 1.010,88 13.950 150 1,08
NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội -0,07 -2.800 2,96 4,37 514,07 25.100 -50 -0,20
HSL Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà -0,01 -2.000 - 1,01 101,52 6.050 150 2,54
GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần -0,06 -2.400 1,99 2,18 11.779,77 23.500 600 2,62
VRC Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC -0,03 -2.400 - 7,64 271,52 11.150 450 4,20
TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 -0,04 -900 1,47 4,75 16,46 44.000 - -
TNH Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên -0,06 -1.400 - 2,10 299,65 39.600 -350 -0,88
TIP Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa -0,05 -2.100 - 3,85 525,56 24.500 150 0,61
SGR Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn -0,02 -1.000 - 24,92 579,05 19.700 200 1,02
NSC Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam -0,10 -1.200 21,12 52,79 601,24 83.000 -400 -0,48
NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy -0,02 -1.000 0,51 0,59 897,46 18.750 -450 -2,35
HT1 Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên -0,02 -1.000 0,03 0,35 2.741,95 15.250 250 1,66
HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả -0,02 -1.200 - 0,03 1.983,23 15.650 -50 -0,32
THG Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang -0,03 -600 9,20 13,76 479,32 49.800 800 1,63
TDM Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một -0,02 -400 0,43 0,51 1.672,92 39.900 900 2,30
TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà -0,03 -1.000 19,25 57,65 963,98 31.500 250 0,80
SJS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà -0,05 -800 - 4,06 3.831,44 67.900 100 0,14
OPC Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC -0,01 -300 - 0,94 - 23.300 - -
HCD Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD - -200 0,15 0,25 121,50 7.860 510 6,93
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 -0,01 -600 8,28 18,44 133,80 20.150 -410 -2,00
FUCVREIT Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam - -500 - 71,46 18,75 7.980 -20 -0,25
VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam -0,01 -300 - 38,10 736,33 38.100 -500 -1,30
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công - -100 0,02 0,03 99,18 42.400 1.000 2,41
TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam - -300 - 0,20 230,12 10.200 -50 -0,49


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi