Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - - 53,76 53,76 - 21.350 350 1,66
HVX Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân - - - - 87,40 4.540 -60 -1,31
HUB Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế - - - - 245,23 27.400 300 1,10
HHP Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng - -100 - 0,11 128,94 9.250 -50 -0,54
FUEKIV30 Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 - -100 49,02 49,22 56,99 8.100 50 0,62
FUEIP100 Quỹ ETF IPAAM VN100 - - - - 50,59 8.940 80 0,90
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - - - - - 30.000 100 0,33
VMD Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex - - - - 168,55 22.900 -50 -0,22
VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - - - - - 22.300 250 1,13
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - - 3,29 3,29 - 35.050 - -
SHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam - - - - 1.223,75 27.600 - -
SC5 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - - - - 126,63 18.850 700 3,85
QBS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình - - - - - 3.220 60 1,89
PJT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex - - - - - 9.820 -180 -1,80
PIT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex - - - - 39,35 5.370 -30 -0,56
MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - - - - - 17.600 250 1,44
GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế - - - - - 11.000 - -
VCA Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL - - - - 91,27 14.800 400 2,77
THI Công ty Cổ phần Thiết bị điện - - - - 611,51 25.600 1.600 6,66
S4A Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A - - - - 722,72 35.000 - -
POM Công ty Cổ phần Thép Pomina - - - - 781,12 6.800 -180 -2,58
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - - - - 14.066,79 25.050 150 0,60
PGI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - - - - 2.403,64 27.300 100 0,36
PET Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - - - - - 39.500 900 2,33
MIG Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - - - - 3.211,83 20.650 400 1,97


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi