Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Dư bán nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 12.338.300 6.823.800 21.124.000 22.350 20.650 20.650 -
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 4.911.300 6.365.100 6.117.900 17.400 16.700 17.000 -
SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 11.175.600 6.201.400 11.693.800 13.800 13.000 13.000 -
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 12.231.400 6.194.700 14.967.200 31.000 29.800 29.900 -
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 5.240.500 5.601.700 7.557.500 26.400 24.750 24.850 -
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 6.301.800 5.517.700 8.312.000 21.800 21.000 21.000 -
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 3.898.200 5.177.800 4.296.300 21.700 20.800 21.300 -
DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 5.421.800 4.665.000 5.190.000 26.800 25.600 25.800 -
FUEIP100 Quỹ ETF IPAAM VN100 5.735.400 4.477.800 54.100 9.000 8.840 8.860 -
GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex 6.991.200 4.323.500 10.441.200 22.100 20.600 20.600 -
FCN Công ty Cổ phần FECON 7.258.200 4.056.000 6.715.000 16.400 15.800 15.900 -
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau 6.447.100 3.951.900 10.024.200 37.150 34.450 34.450 -
BCG Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital 4.483.000 3.838.900 7.286.700 15.850 14.700 14.700 -
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động 2.456.600 3.780.700 4.171.600 72.800 69.100 70.500 -
VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 8.919.800 3.744.100 6.768.000 11.950 11.150 11.150 -
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5.415.500 3.358.600 8.124.200 22.450 20.650 20.650 -
LCG Công ty Cổ phần Lizen 4.686.100 3.085.400 4.667.900 11.050 10.600 10.600 -
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 4.858.800 2.974.000 5.359.100 27.650 26.200 26.600 -
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 4.170.400 2.957.200 4.197.400 10.700 10.000 10.000 -
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 5.141.600 2.833.700 7.136.000 34.850 32.500 32.500 -

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/09/2022 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi