Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VPS Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam - - - - 133,00 11.250 150 1,35
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - - - - - 30.000 100 0,33
VCA Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL - - - - 91,27 14.800 400 2,77
TNT Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT - - - - 168,88 6.760 -20 -0,30
TNI Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam - - - - 98,58 3.870 10 0,25
TN1 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings - - - - 542,51 25.200 -100 -0,40
THI Công ty Cổ phần Thiết bị điện - - - - 611,51 25.600 1.600 6,66
TDP Công ty Cổ phần Thuận Đức - - - - 903,40 30.650 650 2,16
SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - - - - - 53.200 200 0,37
ST8 Công ty Cổ phần Siêu Thanh - - - - - 12.200 200 1,66
SRF Công ty Cổ phần Searefico - - - - 244,19 12.900 -50 -0,39
SMA Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn - - - - 79,63 8.000 -140 -1,72
SHA Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn - - - - 85,26 5.300 - -
SBV Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam - - - - 341,47 14.650 - -
SBA Công ty Cổ phần Sông Ba - - - - 785,48 26.700 - -
PSH Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu - - - - - 9.300 -200 -2,11
POM Công ty Cổ phần Thép Pomina - - - - 781,12 6.800 -180 -2,58
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - - - - 14.066,79 25.050 150 0,60
PGI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - - - - 2.403,64 27.300 100 0,36
PET Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - - - - - 39.500 900 2,33
NHT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa - - - - 191,82 23.300 1.300 5,90
MIG Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - - - - 3.211,83 20.650 400 1,97
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - - 53,76 53,76 - 21.350 350 1,66
HAP Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco - - - - 364,53 7.000 90 1,30
FUEIP100 Quỹ ETF IPAAM VN100 - - - - 50,59 8.940 80 0,90


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi