Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 -0,12 -6.100 0,55 2,76 531,97 20.300 900 4,63
VPI Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest -0,23 -3.900 0,08 0,55 6.310,68 60.000 300 0,50
VPH Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng -0,03 -3.500 0,47 2,53 391,11 8.490 190 2,28
VNE Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam -0,09 -9.100 0,04 0,45 391,21 10.100 -300 -2,89
TPC Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng -0,05 -5.000 - 100,00 116,45 10.200 - -
TMP Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ -0,26 -4.600 29,72 91,87 1.919,59 56.700 500 0,88
TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên -0,03 -3.200 0,65 1,00 480,31 9.810 40 0,40
TLD Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long -0,03 -5.100 - 6,02 213,27 5.900 150 2,60
TEG Công ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản Trường Thành -0,10 -11.000 - 3,08 296,18 9.250 70 0,76
TCL Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng -0,11 -3.100 0,71 8,13 471,65 35.200 - -
TCD Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải -0,07 -5.500 0,87 1,44 1.447,70 13.250 -50 -0,38
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh -0,33 -4.000 - 0,60 0,01 83.900 1.600 1,94
PTC Công ty Cổ phần Đầu tư ICAPITAL -0,07 -6.900 - 5,49 166,13 10.500 250 2,43
PLP Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê -0,06 -8.000 0,23 3,96 249,85 7.510 10 0,13
PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa -0,25 -3.900 6,50 7,10 3.128,67 62.500 1.500 2,45
KMR Công ty Cổ phần Mirae -0,03 -6.900 - 7,79 86,60 4.050 -40 -0,98
KHP Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa -0,06 -6.100 - 1,85 283,44 10.000 - -
KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO -0,39 -6.100 0,07 0,79 4.174,04 65.000 500 0,77
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật -0,17 -8.600 0,20 1,40 1.935,54 20.600 400 1,98
IBC Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings -0,06 -3.300 - 1,37 487,12 19.000 -100 -0,53
HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP -0,12 -7.800 1,01 1,45 7.973,33 14.950 400 2,74
HPX Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát -0,12 -4.700 0,01 0,27 2.907,99 25.800 - -
HII Công ty Cổ phần An Tiến Industries -0,03 -4.100 0,48 3,79 252,36 6.990 90 1,30
HID Công ty Cổ phần Halcom Vietnam -0,04 -6.800 1,04 4,80 202,30 5.460 10 0,18
GMH Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị -0,07 -4.600 0,39 6,43 126,46 15.400 - -


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi