Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VPD Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - - - - 1.251,28 24.000 250 1,05
VAF Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển - - - - 224,89 12.200 -800 -6,16
TIX Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - - - - - 32.800 -50 -0,16
TGG Công ty Cổ phần Louis Capital - - - - - 5.850 -430 -6,85
TDH Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - - - - 304,47 5.650 50 0,89
TDC Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - - - - 1.127,29 23.000 100 0,43
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công - -100 0,02 0,03 99,18 42.400 1.000 2,41
SPM Công ty Cổ phần S.P.M - - - - 106,76 16.200 800 5,19
SGN Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - - - - 657,40 71.000 100 0,14
SFG Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam - - - - 293,77 12.700 - -
SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương - - - - 67,15 18.750 - -
SAV Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex - - - - 18,40 18.400 150 0,82
RDP Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding - - - - 207,26 8.500 100 1,19
PGD Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam - - - - 70,69 30.700 - -
PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam - - - - 567,72 33.750 - -
NAV Công ty Cổ phần Nam Việt - - - - 73,06 19.000 150 0,79
MCG Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - - - - 101,03 3.600 130 3,74
LM8 Công ty Cổ phần Lilama 18 - - - - - 12.100 -900 -6,93
L10 Công ty Cổ phần Lilama 10 - - - - 113,59 24.050 -1.550 -6,06
KOS Công ty Cổ phần KOSY - - - - - 35.400 400 1,14
HTL Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long - - - - 6,61 18.350 1.050 6,06
HMC Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL - - - - - 14.000 250 1,81
HHP Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng - -100 - 0,11 128,94 9.250 -50 -0,54
HCD Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD - -200 0,15 0,25 121,50 7.860 510 6,93
FUEKIV30 Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 - -100 49,02 49,22 56,99 8.100 50 0,62


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi