Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
SMA Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn - - - - 79,63 8.000 -140 -1,72
PSH Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu - - - - - 9.300 -200 -2,11
VTB Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - - - - 63,25 11.900 350 3,03
VPS Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam - - - - 133,00 11.250 150 1,35
VCF Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa - - - - 3.160,61 246.000 -900 -0,37
TN1 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings - - - - 542,51 25.200 -100 -0,40
TDP Công ty Cổ phần Thuận Đức - - - - 903,40 30.650 650 2,16
ST8 Công ty Cổ phần Siêu Thanh - - - - - 12.200 200 1,66
SHA Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn - - - - 85,26 5.300 - -
PTL Công ty Cổ phần Victory Capital - - - - - 7.760 -90 -1,15
PNC Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam - - - - 52,69 9.900 405 4,26
ICT Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện - - - - 554,08 17.300 - -
TSC Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ - - - - - 6.270 10 0,15
SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - - - - - 53.200 200 0,37
SRF Công ty Cổ phần Searefico - - - - 244,19 12.900 -50 -0,39
SBV Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam - - - - 341,47 14.650 - -
SBA Công ty Cổ phần Sông Ba - - - - 785,48 26.700 - -
NHT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa - - - - 191,82 23.300 1.300 5,90
HAP Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco - - - - 364,53 7.000 90 1,30
TTB Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ - - - - - 4.500 20 0,44
TNT Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT - - - - 168,88 6.760 -20 -0,30
TNI Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam - - - - 98,58 3.870 10 0,25
SGN Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - - - - 657,40 71.000 100 0,14
PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam - - - - 567,72 33.750 - -
TIX Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - - - - - 32.800 -50 -0,16


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi