Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương - - - - 67,15 18.750 - -
NAV Công ty Cổ phần Nam Việt - - - - 73,06 19.000 150 0,79
MCG Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG - - - - 101,03 3.600 130 3,74
UIC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO - - - - - 43.500 500 1,16
PMG Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung - - - - 124,71 11.300 -200 -1,74
MHC Công ty Cổ phần MHC - - - - 114,12 5.900 -70 -1,18
MDG Công ty Cổ phần Miền Đông - - - - 91,48 17.150 950 5,86
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn - - - - - 10.000 50 0,50
HU1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 - - - - 42,60 9.220 - -
VID Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông - - - - 139,61 6.900 60 0,87
SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC - - - - - 17.900 50 0,28
SGT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - - - - - 26.800 100 0,37
LGL Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang - - - - 142,50 5.840 40 0,68
KPF Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh - - - - 406,73 14.550 -1.050 -6,74
HVH Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - - - - 117,06 6.540 60 0,92
HU3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 - - - - 31,02 7.000 -10 -0,15
TDG Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global - - - - - 5.570 10 0,17
SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI - - - - 404,73 44.700 -1.100 -2,41
RAL Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - - - - 968,16 90.400 400 0,44
NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ - - - - 157,94 17.300 350 2,06
MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động - - - - - 71.700 1.200 1,70
ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà - - - - - 14.650 -50 -0,35
TVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - - - - 668,00 31.800 200 0,63
TCR Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA - - - - 0,25 4.290 -10 -0,24
SVT Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông - - - - 87,17 11.900 -300 -2,46


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi