Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
PDN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - - - - - 123.200 8.000 6,94
LIX Công ty Cổ phần Bột giặt LIX - - - - 591,31 44.700 -100 -0,23
LEC Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung - - - - 109,81 8.590 560 6,97
VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam - - - - 432,85 21.600 - -
TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh - - - - 582,07 40.200 350 0,87
SRC Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng - - - - 212,72 15.500 - -
NVT Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay - - - - 1.248,28 13.800 - -
GTA Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An - - - - 79,54 15.800 -350 -2,17
VNG Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 0,01 900 4,70 - 490,77 10.400 50 0,48
TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất - - - - 484,86 52.000 - -
TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 0,03 700 41,86 - 147,00 39.500 300 0,76
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 0,04 1.700 2,57 2,45 2.368,47 21.150 400 1,92
PGC Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần 0,01 700 25,55 - 520,32 19.500 500 2,63
ORS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 0,03 2.000 0,11 - 1.251,60 12.900 -100 -0,77
LBM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng 0,02 500 34,07 - 327,48 44.450 850 1,94
ITD Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong - 200 0,20 - 104,39 10.350 250 2,47
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 0,01 200 1,67 1,55 1.267,36 29.500 650 2,25
TVT Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP 0,03 1.000 35,62 - 312,54 32.850 350 1,07
TCO Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải - 100 0,60 - 89,32 10.250 50 0,49
LCG Công ty Cổ phần Lizen 0,01 1.000 0,04 - 989,98 10.750 150 1,41
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 0,04 2.300 0,36 0,33 3.424,03 16.200 200 1,25
GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh 0,08 2.000 0,89 0,37 1.114,11 39.000 -250 -0,64
FUESSV30 Quỹ ETF SSIAM VN30 0,04 2.800 43,69 16,56 52,93 15.240 - -
TVB Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt 0,02 2.500 3,22 2,67 213,95 6.930 130 1,91
TMT Công ty Cổ phần Ô tô TMT 0,02 1.100 8,54 - 308,75 18.000 -50 -0,28


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi