Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam -9,88 -260.000 1,60 21,22 1.391,03 38.000 - -
PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 -0,73 -19.500 2,60 3,72 4.154,91 38.900 700 1,83
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền -7,94 -239.500 7,05 21,12 4.397,83 33.400 -250 -0,75
HAR Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền -0,50 -102.900 0,64 24,98 242,52 4.920 - -
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An -12,26 -232.800 2,87 12,00 1.042,30 53.500 -2.300 -4,13
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -85,29 -3.275.400 37,79 92,81 471,79 26.330 130 0,49
VPG Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát -0,90 -35.400 - 2,83 990,19 25.550 -350 -1,36
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy -0,51 -51.000 3,03 4,47 3.411,57 10.450 450 4,50
QCG Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai -0,09 -11.800 - 5,00 1.038,08 7.800 280 3,72
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN -1,22 -47.700 0,90 1,89 2.180,08 26.050 -550 -2,07
MSH Công ty Cổ phần May Sông Hồng -1,70 -47.500 3,24 45,87 1.175,00 36.000 150 0,41
JVC Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật -0,09 -19.100 - 5,04 255,11 4.750 - -
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I -0,53 -26.400 1,36 2,04 2.343,51 21.350 50 0,23
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu -2,74 -65.700 1,18 4,52 2.259,80 43.850 - -
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 -0,77 -48.500 33,77 82,97 185,96 15.900 40 0,25
VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần -0,74 -13.900 6,07 7,33 11.744,64 59.900 2.700 4,72
TTA Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành -0,19 -16.500 0,49 5,83 880,60 11.500 50 0,43
TEG Công ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản Trường Thành -0,10 -11.000 - 3,08 296,18 9.250 70 0,76
SVD Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng -0,08 -15.000 - 37,95 70,70 5.630 10 0,17
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí -0,39 -18.100 0,35 0,53 4.468,11 21.750 350 1,63
PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại -0,24 -13.800 3,52 15,17 2.010,91 17.300 - -
LHG Công ty Cổ phần Long Hậu -0,53 -17.500 5,49 9,84 556,48 31.900 50 0,15
HHS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy -0,07 -13.000 0,45 2,45 888,97 5.720 20 0,35
VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO -0,11 -14.300 0,72 7,61 292,27 7.730 30 0,38
VNE Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam -0,09 -9.100 0,04 0,45 391,21 10.100 -300 -2,89


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi