Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 0,08 4.800 4,17 0,39 418,53 17.200 100 0,58
HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 0,03 4.400 0,44 0,34 3.328,17 6.210 50 0,81
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam 0,09 6.600 1,13 0,19 972,45 14.500 300 2,11
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 0,32 3.300 19,06 18,51 11.261,85 85.000 1.300 1,55
SZC Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức 0,15 3.200 0,83 0,17 2.212,33 47.000 1.000 2,17
SMB Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 0,32 7.400 35,88 - 465,52 43.000 502 1,18
LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt 0,13 9.000 0,50 0,16 0,19 14.100 450 3,29
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 0,20 7.900 1,33 - 911,36 25.000 450 1,83
GMC Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn 0,11 6.000 55,00 - 236,45 17.550 - -
TYA Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 0,09 6.000 35,66 - 52,69 14.750 50 0,34
TRA Công ty Cổ phần Traphaco 0,59 6.100 87,43 1,39 134,89 96.000 600 0,62
TMS Công ty Cổ phần Transimex 1,15 17.700 63,41 0,71 366,46 65.400 500 0,77
STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 0,65 15.000 80,33 31,40 2.545,40 41.300 700 1,72
SKG Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang 0,46 26.300 7,61 - 156,94 17.700 200 1,14
SAM Công ty Cổ phần SAM Holdings 0,19 17.900 1,34 - 1.915,68 10.850 300 2,84
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 0,70 11.800 15,59 2,61 1.306,81 59.900 900 1,52
PHC Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings 0,19 21.600 5,15 - 213,23 7.900 82 1,04
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm 0,53 19.000 5,46 2,52 636,78 28.300 500 1,79
GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex 0,29 13.500 0,32 0,12 7.119,05 21.000 400 1,94
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 0,29 19.300 2,35 - 2.216,69 15.150 100 0,66
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 0,42 20.300 0,23 0,01 2.385,69 20.750 100 0,48
NAF Công ty Cổ phần Nafoods Group 0,35 29.200 31,96 - 565,89 12.000 -100 -0,83
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 0,12 27.900 3,10 2,41 955,05 4.140 40 0,97
HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 0,62 28.400 4,72 0,02 246,13 22.000 700 3,28
VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 0,93 21.600 1,58 0,05 3.807,34 43.000 -1.100 -2,50


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi