Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Dư bán nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 32.900 8.000 6.900 25.950 24.800 24.900 -
TRA Công ty Cổ phần Traphaco 20.800 7.800 - 95.400 95.400 95.400 -
TMT Công ty Cổ phần Ô tô TMT 41.100 7.500 17.700 18.400 18.050 18.050 -
HTL Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long 3.400 7.300 8.000 18.450 17.300 17.300 -
YBM Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái 34.500 6.800 100 7.700 7.700 7.700 -
PDN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - 6.700 200 128.600 115.200 115.200 -
SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương 3.900 6.500 2.000 18.750 18.700 18.750 -
PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam 6.400 6.200 200 34.950 33.750 33.750 -
BTT Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 7.200 6.200 - 44.100 44.100 44.100 -
SPM Công ty Cổ phần S.P.M 28.800 6.100 5.900 16.100 15.400 15.400 -
TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 6.200 6.000 1.200 39.200 38.500 39.200 -
DAT Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản 12.200 5.900 21.300 16.550 15.500 15.500 -
VPS Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 10.800 5.700 2.100 11.150 11.100 11.100 -
BRC Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành 11.500 5.600 1.700 12.450 12.000 12.450 -
BBC Công ty Cổ phần Bibica 2.000 5.400 600 62.100 57.600 62.100 -
CMV Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 5.400 5.300 3.400 12.350 11.900 11.900 -

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/09/2022 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi