Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Vietstock | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 04 Tháng Mười Một 2011 07:38:00

9 tháng đầu năm, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE) đã xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài và đạt hơn 1.832 tỷ đồng doanh thu, tăng trên 530 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt được là hơn 374 tỷ đồng.

Tổng doanh thu 9 tháng của VNM đạt hơn 15.980 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.176 tỷ đồng, thực hiện 76% và 88,6% kế hoạch cả năm. Thông tin được cập nhật tại báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng của VNM đã được soát xét.

Trong hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm, VNM thu gần 267 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng, xấp xỉ 73 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, VNM còn ghi nhận mức lãi 98 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và trên 50 tỷ đồng là lãi đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

Thống kê đến hết tháng 9, VNM có hơn 1.986 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, tăng rất mạnh so với mức 263.5 tỷ đồng vào cuối năm 2010. Trong đó, trên 466 tỷ đồng là tiền và 1.520 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền mà theo giải thích của công ty đó là tiền gởi có kỳ hạn 3 tháng trở xuống tính từ ngày gởi.

Công ty cũng có khoản 916 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm, nhưng khoản tiền này đã giảm hơn ½ so với mức 1.955,64 tỷ đồng của cuối năm 2010.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi