Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 14 Tháng Mười Một 2011 11:38:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) cho biết, kể từ ngày 14/11/2011 Công ty sẽ bắt đầu mua lại 75.390 CP làm cổ phiếu quỹ.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mã chứng khoán: VNM.

Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 111.420 cp

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 75.390 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giao dịch: 129.520 cp

Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn mua lại: Thặng dư vốn và lợi nhuận chưa phân phối

Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch

Thời gian thực hiện giao dịch: từ 14/11/2011 đến 12/2/2012 

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi