Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một 2011 15:09:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) cho biết, kể từ ngày 18/11/2011 Công ty sẽ bắt đầu mua lại 12.230 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mã chứng khoán: VNM.

Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 111.420 cp

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 12.230 CP

Mục đích giao dịch: mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn mua lại: Thặng dư vốn và lợi nhuận chưa phân phối

Phương thức giao dịch: không thông qua sàn giao dịch

Thời gian thực hiện giao dịch: từ 18/11/2011 đến 31/12/2011

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi