Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Ba 2018 16:37:00

VCI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180329_20180329--VCI--CBTT-Thay-DoI-So-Luong-CP-Dang-Luu-Hanh.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi