Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Tư 2018 17:42:00

VCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Lan

Trần Thị Lan báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180402_20180402--VCI--BC-KQGD-NCLQ-CDNBTran-Thi-Lan.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi