Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Hai 2012 21:37:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) cho biết sẽ bắt đầu mua lại gần 51.000 CP làm cổ phiếu quỹ.

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 247.140 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua lại: 50.870 CP

Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu phát hành theo chương trình cổ phiếu nhân viên năm 2009, 2010 và 2011 cho nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.

Ngày bắt đầu giao dịch: 2/2/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 31/2/2012

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận không qua sàn giao dịch

Nguyên tắc xác định vốn: 10.000 đồng/cổ phiếu

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi