NDTNN mua/bán ròng

         Giá trị mua ròng (tỷ VND)
         Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Tổng GTGD NDTNN 7 ngày qua

Ngày KL mua GT mua (Tỷ VND) KL bán GT bán (Tỷ VND) GT ròng (Tỷ VND)
20/09/2022 7.200 0,27 229.120 4,03 -3,76
19/09/2022 275.608 6,34 558.036 15,91 -9,56
16/09/2022 900.914 25,11 5.213.438 108,61 -83,49
15/09/2022 354.176 9,97 69.390 1,46 8,50
14/09/2022 145.406 2,94 327.248 11,68 -8,75
13/09/2022 1.984.420 52,81 184.797 4,40 48,42
12/09/2022 555.669 15,77 251.033 4,41 11,36

NDTNN mua ròng nhiều nhất

GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
APS 0,01 1.000 0,13 - 1,14 138 500 3,76
ART - 700 0,06 - 0,28 29 200 7,41
DZM - 500 14,45 - 0,01 63 -300 -4,55
EID 0,01 400 67,66 - 0,09 217 - -
CDN - 100 6,88 - 0,75 265 500 1,92
L18 - - - - - 371 2.000 5,70
HMH - - - - 0,09 140 - -
ICG - - - - 0,07 82 - -
AAV - - - - 0,25 73 100 1,39
DDG - - - - 1,13 395 100 0,25
DNC - - - - 0,14 459 - -
KKC - - - - 0,03 144 - -
ALT - - - - 0,06 218 500 2,35
DXP - - - - - 126 - -
INN - - - - 0,38 482 1.700 3,66
KST - - - - 0,03 111 -900 -7,50
LIG - - - - - 58 100 1,75
BII - - - - - 41 -400 -8,89
PCH - - - - - 70 -400 -5,41
HAT - - - - 0,03 205 - -

NDTNN bán ròng nhiều nhất

GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
BCC -2,62 -200.000 - 51,21 0,77 131 -100 -0,76
IDC -1,15 -21.800 0,11 0,63 8,20 530 1.100 2,12
CX8 -0,01 -1.400 - 100,00 - 43 - -
CEO -0,02 -600 - 0,02 - 267 900 3,49
VTZ - -400 - 2,46 0,10 101 600 6,32
HCC - -400 - 80,08 0,02 105 -300 -2,78
CMC - -20 - 100,00 - 75 - -
DDG - - - - 1,13 395 100 0,25
GIC - - - - 0,08 157 -300 -1,88
KSD - - - - 0,02 59 100 1,72
IDJ - - - - 1,22 142 700 5,19
DC2 - - - - 0,03 89 - -
DIH - - - - 0,12 397 1.000 2,58
BNA - - - - - 191 300 1,60
DST - - - - 0,13 82 500 6,49
KLF - - - - 0,14 18 100 5,88
HLD - - - - 0,39 444 4.000 9,90
FID - - - - - 32 100 3,23
KVC - - - - 0,08 32 100 3,23
LAS - - - - 0,69 125 200 1,63


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi