Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Hai 2012 15:49:00

Sở GDCK Tp.HCM cho biết, ngày 21/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Sữa Việt Nam (VNM).

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  21/02/2012 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 21 và 22/02/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2012

Mục đích: tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  - 01 quyền biểu quyết 

Thời gian tổ chức: 23/03/2012

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Legend, 2A-4A, Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Nội dung đại hội:

  • Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2011
  • Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2011
  • Báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc của HĐQT
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát
  • Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của BKS về hoạt động năm 2011
  • Phân phối lợi nhuận năm 2011
  • Kế hoạch kinh doanh, đề xuất phân phối lợi nhuận, và thù lao của HĐQT, BKS năm 2012
  • Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012
  • Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2012 - 2016
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi