Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Dư mua nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
NHC Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp 1.000 200 - 30.000 30.000 30.000 -
SGH Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn 1.000 - - 30.000 30.000 30.000 -
DC2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 900 600 6.000 8.900 8.100 8.900 -
L61 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 900 200 - 6.700 6.700 6.700 -
VIT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 800 200 - 17.600 17.600 17.600 -
KKC Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái 700 - 38.500 14.500 14.400 14.400 -
CAN Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 700 - - 59.400 59.400 59.400 -
ATS Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Atesco 600 - - 15.500 15.500 15.500 -
SDG Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ 600 - 200 20.000 20.000 20.000 -
X20 Công ty Cổ phần X20 600 4.100 500 8.100 7.900 7.900 -
SGC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang 600 - - 91.000 91.000 91.000 -
DPC Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 500 - - 20.400 20.400 20.400 -
NFC Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình 500 100 - 17.100 17.100 17.100 -
HJS Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu 500 500 - 34.000 34.000 34.000 -
KHS Công ty Cổ phần Kiên Hùng 500 14.700 4.300 16.100 16.000 16.100 -
BXH Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng 400 21.000 - 12.000 12.000 12.000 -
SDC Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 400 - - 8.600 8.600 8.600 -
L43 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 400 4.100 100 3.400 3.400 3.400 -
PRC Công ty Cổ phần Logistics Portserco 300 - - 19.200 19.200 19.200 -
DAE Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng 300 11.100 1.200 22.400 20.000 22.400 -

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/09/2022 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi