Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 0,01 1.000 0,13 - 1,14 138 500 3,76
ART Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS - 700 0,06 - 0,28 29 200 7,41
DZM Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An - 500 14,45 - 0,01 63 -300 -4,55
EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 0,01 400 67,66 - 0,09 217 - -
CDN Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - 100 6,88 - 0,75 265 500 1,92
L18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 - - - - - 371 2.000 5,70
HMH Công ty Cổ phần Hải Minh - - - - 0,09 140 - -
ICG Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - - - - 0,07 82 - -
AAV Công ty Cổ phần AAV Group - - - - 0,25 73 100 1,39
DDG Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương - - - - 1,13 395 100 0,25
DNC Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng - - - - 0,14 459 - -
KKC Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái - - - - 0,03 144 - -
ALT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình - - - - 0,06 218 500 2,35
DXP Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - - - - - 126 - -
INN Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp - - - - 0,38 482 1.700 3,66
KST Công ty Cổ phần KASATI - - - - 0,03 111 -900 -7,50
LIG Công ty Cổ phần Licogi 13 - - - - - 58 100 1,75
BII Công ty Cổ phần Louis Land - - - - - 41 -400 -8,89
PCH Công ty Cổ phần Nhựa Picomat - - - - - 70 -400 -5,41
HAT Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - - - - 0,03 205 - -
CCR Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh - - - - 0,19 160 -500 -3,03
API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - - - - 0,33 177 600 3,51
KSD Công ty Cổ phần Đầu tư DNA - - - - 0,02 59 100 1,72
IDJ Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam - - - - 1,22 142 700 5,19
DST Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long - - - - 0,13 82 500 6,49


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi