Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Stoxplus | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Mười Hai 2012 11:31:00

Số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại VNM sau giao dịch giảm xuống còn trên 4,14 triệu.

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Grinlling International Limited

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 4.656.390 CP, tỷ lệ 0,84%

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Người đại diện phần vốn

Số lượng CP đăng ký bán: 512.400 CP

Số lượng CP đã bán: 512.400 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.143.990 CP, tỷ lệ 0,75%

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: Chuyển khoản qua hệ thống của TTLK Chứng khoán

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/12/2012 đến ngày 14/12/2012.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi