Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

StoxPlus | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 23 Tháng Giêng 2013 17:18:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) công bố thông tin về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VNM sau khi phát hành thêm 277.841.042 CP là 733.525.676 CP và 430.120 cổ phiếu quỹ. 

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi