Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

StoxPlus | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 26 Tháng Giêng 2013 20:26:00

Như vậy, Deutsche Bank AG London đã trở thành cổ đông lớn của VNM kể từ ngày 23/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG London

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 26.701.220 CP, tỷ lệ 4,81%

Số lượng cổ phiếu tăng từ việc TCPH phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 13.322.610 CP

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 23/1/2013

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.023.830 CP, tỷ lệ 7,2%

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi