Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Dư bán nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
PPP Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú 11.200 700 200 14.200 14.200 14.200 -
DAD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 2.500 700 - 24.500 24.500 24.500 -
SEB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung 2.000 700 - 50.000 50.000 50.000 -
DC2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 900 600 6.000 8.900 8.100 8.900 -
VE3 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 7.000 600 1.100 10.200 9.700 10.200 -
SJ1 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu 15.700 600 - 13.700 13.700 13.700 -
QHD Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức 195 595 205 42.300 42.300 42.300 -
PMS Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu -75 525 75 23.100 23.100 23.100 -
VLA Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang 5.800 500 2.000 71.500 71.500 71.500 -
NBP Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình 1.700 500 - 16.500 16.500 16.500 -
CTT Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin - 500 2.500 13.900 13.900 13.900 -
HJS Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu 500 500 - 34.000 34.000 34.000 -
VTC Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC 1.440 440 860 13.900 13.900 13.900 -
THB Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa 4.500 400 - 13.500 13.500 13.500 -
V12 Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 3.000 400 - 15.400 15.400 15.400 -
NTH Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong 2.200 400 - 46.000 46.000 46.000 -
STC Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh 3.300 400 - 20.000 20.000 20.000 -
PPY Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Phú Yên 22.745 345 155 11.300 11.300 11.300 -
SMN Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam 9.000 300 100 14.200 14.200 14.200 -
SAF Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO 1.900 300 - 62.000 62.000 62.000 -

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/09/2022 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi