Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Tư 2013 15:17:00

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Deutsche Bank AG London tại VNM tăng lên 6%.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Deutsche Bank AG London

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 30.131.378 CP, tỷ lệ 5,42%

Số lượng CP đã mua: 19.843.404 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 49.974.782 CP, tỷ lệ 6%

Lý do thay đổi sở hữu: Mua

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/4/2013.

VNM – Deutsche Bank AG London đã mua gần 20 triệu CPVNM
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi