Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Năm 2013 14:00:00

CTCP Y dược phẩm Vimexdimex (VMD) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên HĐQT.

Theo đó, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Pascal De Petrini. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Pascal De Petrini.

Hội đồng quản trị bổ sung ông Ng Jui Sia làm Thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 23/5/2013.

VNM thay đổi Thành viên HĐQTVNM
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi