Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 28 Tháng Năm 2013 09:35:00

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Nguyễn Thị Như Hằng – Giám đốc điều hành của VNM nắm giữ giảm xuống còn 279.572 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Như Hằng

Mã chứng khoán: VNM

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 359.572 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP

Số lượng CP đã bán: 80.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 279.572 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 9/5/2013 đến ngày 9/6/2013.

VNM – Giám đốc điều hành đã bán 80.000 CPVNM
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi