Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2013 17:20:00

Số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại VNM tăng từ 0 CP lên 140.000 CP.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Norges Bank

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Người đại diện

Số lượng CP đã mua: 140.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 140.000 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/6/2013 đến ngày 1/7/2013

VNM – Norges Bank đã mua 140.000 CPVNM
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi