Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Tám 2013 15:18:00

Cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% vào ngày 6/9/2013.

Ngày 05/08/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 733/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  20/8/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2013

Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013

Tỷ lệ chi trả: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)

Thời gian thanh toán: 06/9/2013

Giải pháp tài chínhPhân tích cổ phiếu VNM
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi