Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Tám 2013 17:26:00

Thời gian giao dịch từ ngày 12/8/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Norges Bank

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.155.000 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Người đại diện

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 650.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.805.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Mua

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/8/2013 đến ngày 10/9/2013.

Giải pháp tài chínhPhân tích cổ phiếu VNM
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi