Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Tám 2013 16:34:00

Tỷ lệ sở hữu của Deutsche Bank AG London tại VNM sau giao dịch giảm xuống còn 5,95%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Deutsche Bank AG London & Deutsche Asset Management (Asia) Limited

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 49.974.782 CP, tỷ lệ 6%

Số lượng CP đã mua: Deutsche Bank AG London mua: 810.478 CP;  Deutsche Asset Management (Asia) Limited mua: 376.000 CP

Số lượng CP đã bán: Deutsche Bank AG London 1.581.830 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 49.579.430 CP, tỷ lệ 5,95%

Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phiếu

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 15/8/2013.

Giải pháp tài chínhCasino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãiPhân tích cổ phiếu VNM
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi