Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 07 Tháng Mười 2013 10:49:00

Do bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nên Norges Bank đã không mua hết 1 triệu CP như đã đăng ký.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Norges Bank

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 1.805.000 CP, tỷ lệ 0,22%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Người đại diện

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

Số lượng CP đã mua: 358.500 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  2.163.500 CP, tỷ lệ 0,26%

Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 5/9/2013 đến ngày 4/10/2013

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi