Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 07 Tháng Mười 2013 10:51:00

Thời gian giao dịch từ ngày 9/10/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Norges Bank

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.163.500 CP, tỷ lệ 0,26%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Người đại diện

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 950.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  3.113.500 CP, tỷ lệ 0,37%

Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 9/10/2013 đến ngày 10/11/2013

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi