Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 08 Tháng Mười 2013 08:54:00

Thời gian giaod ịch từ ngày 10/10/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  DC Developing Markets strategies Public Limited Company

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/10/2013 đến ngày 8/11/2013.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi