Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Mười 2013 11:21:00

Thời gian giao dịch từ ngày 24/10/2013.

Tên người thực hiện giao dịch: Norges Bank

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 3.113.500 CP, tỷ lệ 0,37%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY:Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.913.500 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/10/2013 đến ngày 22/11/2013.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi