Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Mười 2013 09:32:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2013 với 1.690,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, tăng 21,1% so với cùng kỳ.

Trong quý III, doanh thu thuần VNM có mức tăng trưởng 21,29% so với cùng kỳ khi đạt 8.027,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, VNM tiếp tục thực hiện chương trình quản lý và kiểm soát chi phí hiệu quả là nhưng nguyên nhân giúp cho lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ  VNM có mức tăng 21,1% khi đạt 1.690,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2013, VNM lãi ròng 5.064,08 tỷ đồng, tăng 21,4% so với 9 tháng năm 2012.

Chi tiết kết quả kinh doanh quý III/2013.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi