Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 28 Tháng Mười 2013 15:12:00

Số cổ phiếu ông Nguyễn Quốc Khánh – nắm giữ sau giao dịch giảm xuống còn 137.960 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Khánh

Mã chứng khoán: VNM

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc điều hành chuỗi cung ứng

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 237.960 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

Số lượng CP đã bán: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 137.960 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 8/10/2013 đến ngày 25/10/2013

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi