Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một 2013 16:43:00

Sau giao dịch, số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại VNM tăng lên 3,9 triệu CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Norges Bank

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 3.113.500 CP, tỷ lệ 0,37%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY:Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800.000 CP

Số lượng CP đã mua: 800.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.913.500 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/10/2013 đến ngày 7/11/2013

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi