Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 07 Tháng Mười Hai 2013 08:34:00

Thời gian giao dịch từ ngày 11/12/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Amersham Industries

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 16.621.710 CP, tỷ lệ 1,99%

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Anh Minh

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Người đại diện

Số lượng CP đăng ký bán: 4.600.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.021.710 CP, tỷ lệ 1,44%

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 11/12/2013 đến ngày 9/1/2014.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi