Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai 2013 15:44:00

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Amersham Industries Limited tại VNM giảm xuống còn 1,44%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Amersham Industries

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 16.621.710 CP, tỷ lệ 1,99%

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Lê Anh Minh

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Người đại diện

Số lượng CP đăng ký bán: 4.600.000 CP

Số lượng CP đã bán: 4.600.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.021.710 CP, tỷ lệ 1,44%

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/12/2013 đến ngày 12/12/2014

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi