Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HSX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 10 Tháng Hai 2014 12:03:00

CTCP Sữa Việt Nam (VNM) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2013.

Theo đó, trong năm 2013 HĐQT công ty đã tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và  ban hành 19 Nghị quyết và Quyết định liên quan tới tình hình hoạt động,SXKD của công ty.

Về giao dịch cổ phiếu:  có 04 giao dịch mua/bán cổ phiếu của cổ đông nộ bộ, người có liên quan và cổ đông lớn được thực hiện.

Chi tiết báo cáo quản trị trong file đính kèm

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi