Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HSX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Hai 2014 13:40:00

Norges Bank-tổ chức có liên quan tới Lê Minh Anh- thành viên HĐQT của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đã mua thành công 200.000 CP như đăng ký

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Norges Bank

Mã chứng khoán: VNM

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY:  Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan:  Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 4.292.500 CP, tỷ lệ 0,52%

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

Số lượng CP đã mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.429.500 CP, tỷ lệ 0.54%

Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/02/2014 đến ngày 14/03/2014.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi