Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 08 Tháng Tư 2014 14:18:00

Thời gian giao dịch từ ngày 11/4/2014.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Vietnam Enterprise Investment Limited

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 14.113.620 CP, tỷ lệ 1,69%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: người đại diện

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.400.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.713.620 CP, tỷ lệ 1,29%

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 11/4/2014 đến ngày 10/5/2014.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi