Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 04 Tháng Giêng 2019 17:40:00

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

 Platinum Victory Pte Ltd báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190104_20190104--VNM--BCKQGDCP-TCLQ-CDNB--PLATINUM-VICTORY-PTE.LTD.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi